סוויטות הזית
מסילת ציון

סוויטות הזית

050-4889977